คำอธิบาย

แมวและลูกแมวทุกสายพันธุ์ให้สมบูรณ์แข็งแรง
ประกอบไปด้วยเนื้อไก่และไก่งวงที่เลี้ยงแบบปล่อย และปลาจากแหล่งธรรมชาติ
ออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างกายภาพของฟัน กราม และระบบการย่อยของแมว
อุดมด้วยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ล้วน มีค่าไกลซีมิกต่ำ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลามัยที่ดี
สูตรสำหรับแมวและลูกแมว
ขนาด 1.8 กก.

Questions and Answers

You are not logged in

Sorry no more offers available